ΛΕΥΚΟ ΣΟΒΑΤΕΠΊ ΚΑΛΎΠΤΕΙ ΤΟ ΠΑΛΙΟ (διαστ. 9m

Σοβατεπί ΛΕΥΚΟ ίσιο (διαστ. 9m